Danfonwch neges atom

Os oes gennych gwestiwn am Gristnogaeth, bywyd, neu eisiau ein gweld yn delio gyda mater penodol, beth am ddanfon neges atom drwy'r ffurflen isod?

Ebostiwch ni neges@llwybrau.org

Ffoniwch ni01248 354 653

Dyddiadur Cysylltu
Chwilio

Byw a Dweud

  • Cychwyn: 10 Maw 2018 am 00:00yb
  • Gorffen: 10 Maw 2018 am 00:00yb
  • Ble? Eglwys Crist, Bala

Byw a Dweud – Diwrnod dwyieithog o hyfforddiant efengylu ar gyfer ieuenctid hŷn (15+) ac oedolion o bob oed. Am fwy o fanylion ewch i’r dudalen hon.