Danfonwch neges atom

Os oes gennych gwestiwn am Gristnogaeth, bywyd, neu eisiau ein gweld yn delio gyda mater penodol, beth am ddanfon neges atom drwy'r ffurflen isod?

Ebostiwch ni neges@llwybrau.org

Ffoniwch ni01248 354 653

Dyddiadur Cysylltu
Chwilio

Gwersyll yr Ifanc @ Y Gynhadledd

  • Cychwyn: 20 Aws 2018 am 16:00yh
  • Gorffen: 25 Aws 2018 am 10:00yb
  • Ble? Aberystwyth

Beth am ymuno gyda phobl ifanc eraill ac aros yn Gwersyll yr Ifanc yn Gynhadledd Flynyddol MEC? Mae hwn yn drac arbennig ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed, gan gynnwys gwersylla ar lawr, llawer o hwyl, a chyfle i fwynhau gyda ffrindiau hen a newydd. Bydd mwy o wybodaeth yn ymddangos yn fuan ar wefan MEC.