Danfonwch neges atom

Os oes gennych gwestiwn am Gristnogaeth, bywyd, neu eisiau ein gweld yn delio gyda mater penodol, beth am ddanfon neges atom drwy'r ffurflen isod?

Ebostiwch ni neges@llwybrau.org

Ffoniwch ni01248 354 653

Dyddiadur Cysylltu
Chwilio

Mini Gwersyll

  • Cychwyn: 19 Chw 2018 am 16:30yh
  • Gorffen: 22 Chw 2018 am 13:30yh
  • Ble? Bryn-y-groes

Mini Gwersyll ar gyfer pobl ifanc oed 10-18 ym Mryn-y-groes, Bala. Cyfle i cael hwyl, gwneud ffrindiau, a dysgu mwy am Iesu Grist. Beth am ymuno รข’r criw yn ystod hanner tymor mis Chwefror 2018?