Danfonwch neges atom

Os oes gennych gwestiwn am Gristnogaeth, bywyd, neu eisiau ein gweld yn delio gyda mater penodol, beth am ddanfon neges atom drwy'r ffurflen isod?

Ebostiwch ni neges@llwybrau.org

Ffoniwch ni01248 354 653

Dyddiadur Cysylltu
Chwilio

Adolygiad: 12 Ways Your Phone is Changing You

19 Awst 2017 | Gan Hywel Parry

12 Ways Your Phone is Changing You gan Tony Reinke

  • Clawr meddal, 224 tudalen
  • Cyhoeddwyd gan: Crossway Books (30 Ebrill 2017)
  • ISBN: 978 1433552434

Dyma lyfr gan awdur sydd yn cyffesu o’r dechrau ei fod yn ‘ffan’ o dechnoleg, a’i fod yn defnyddio technoleg trwy gydol ei ddydd. Hwn sydd yn helpu gwneud y llyfr yn ddarllenadwy gan ei fod yn sgwennu o’i brofiad ei hun.

Sylfaen y llyfr yw fod technoleg wedi ei greu gan Dduw, a fod dim o’r dechnoleg o’n cwmpas wedi dod yn ‘syrpreis’ i Dduw. Ond, gyda phob bendith daw peryg. Trafodai sut y gall technoleg fodern droi o fod yn fendith arnom i fod yn feistr drostom. Cynigai syniadau ymarferol ar sut i sicrhau mai ein perthynas â Duw yw ein blaenoriaeth, nid ein poblogrwydd ar Instagram.


Warning: Illegal string offset 'resource_pdf' in /home/customer/www/llwybrau.org/public_html/wp-content/themes/llwybrau/single.php on line 40