Danfonwch neges atom

Os oes gennych gwestiwn am Gristnogaeth, bywyd, neu eisiau ein gweld yn delio gyda mater penodol, beth am ddanfon neges atom drwy'r ffurflen isod?

Ebostiwch ni neges@llwybrau.org

Ffoniwch ni01248 354 653

Dyddiadur Cysylltu
Chwilio

Arfogaeth Duw: Iachawdwriaeth

9 Ionawr 2020 | Gan Rhys Havard
Iachawdwriaeth

Rhannu

Pwrpas helm

  • Yn amlwg, pwrpas helm fyddai amddiffyn y pen ac felly’r ymennydd.

Iachawdwriaeth

  • Iachawdwriaeth yw cael eich achub rhag rhywbeth.
  • Felly beth mae’r Cristion wedi ei achub rhagddo? Yr ateb yw pechod.
  • Pechod yw problem fwyaf pob person yn y byd. Mae’n golygu ein bod yn elynion i Dduw ac yn ein gwahanu ni oddi wrtho. Mae’r Cristion wedi ymddiried yn Iesu i ddelio â’i bechod pan gymerodd gosb Duw am ei bechod ar y groes. Er hyn rydym yn dal i fyw mewn byd o bechod ac rydym yn dal i bechu. Ond rydym yn gwybod yn y pen draw fod y nefoedd yn ein haros a bod Iesu wedi paratoi lle ar ein cyfer i fod gydag ef i dragwyddoldeb.

Beth mae’n ei olygu i wisgo helm iachawdwriaeth?

  • Mae’r helm yn amddiffyn yr ymennydd, a chyda’r ymennydd rydym yn meddwl. Mae ein hiachawdwriaeth yn effeithio ar y ffordd rydym yn meddwl.
  • Mae gwisgo helm iachawdwriaeth yn golygu ein bod yn cofio ein bod yn ddieuog yng ngolwg Duw a gyda’r nefoedd o’n blaen, dim ots beth sy’n digwydd yn y byd yma.

Sut mae’n help i ni yn y frwydr?

  • Mae Satan yn ceisio dylanwadu ar y ffordd mae’r Cristion yn meddwl. Gall e wneud i’r Cristion gwestiynu pwynt ufuddhau i Dduw pan fydd bywyd yn anodd. Gall e wneud i ti edrych o gwmpas ar bobl eraill sydd ddim yn Gristnogion ac sydd i weld yn llwyddo. Mae’r helm yn cadw dy lygaid ar y nefoedd, yn dy atgoffa bod dy etifeddiaeth yn y nefoedd yn dragwyddol. Mae’n dy atgoffa dy fod di’n blentyn i Dduw, dim ots beth yw dy amgylchiadau, ac na all dim byd dy wahanu oddi wrth gariad Duw.

Sut ydym yn ei wisgo?

  • Gweddïo am help Duw i gofio bod dy etifeddiaeth yn y nefoedd yn dragwyddol ac nad oes dim byd yn gallu dy wahanu oddi wrth dy etifeddiaeth nac oddi wrth gariad Duw.

 

Rhan 4 – Arfogaeth Duw: Ffydd

Rhan 6 – Arfogaeth Duw: Gair Duw