Danfonwch neges atom

Os oes gennych gwestiwn am Gristnogaeth, bywyd, neu eisiau ein gweld yn delio gyda mater penodol, beth am ddanfon neges atom drwy'r ffurflen isod?

Ebostiwch ni neges@llwybrau.org

Ffoniwch ni01248 354 653

Dyddiadur Cysylltu
Chwilio

5 Top Tip ar gyfer Nadolig Gwyrddach

3 Rhagfyr 2019 | Gan Mari Elin
amgylchedd

Rhannu

Mae’r Nadolig yn dod, ond dwi’n siwr dy fod yn cytuno na ddylai hynny fod yn esgus i anghofio am yr amgylchedd a’n cyfrifoldeb i ofalu am yr hyn y mae Duw wedi ei roi i ni. 

Yma mae Mari Elin, y blogiwr ac awdur yn rhannu pump ‘top tip’ i fwynhau’r Nadolig heb roi straen ar y blaned.  

Beth fyddai dy 5 ‘top tip’ ar gyfer Nadolig gwyrddach? 

  1. 1. Rhoi anrhegion gwyrddach, e.e. cyfrannu i elusen, rhoi profiadau neu wneud rhywbeth â llaw 
  2. 2. Lapio anrhegion mewn ffordd gynaliadwy – ailddefnyddio papur, defnyddio papur wedi’i ailgylchu neu ddefnyddio techneg Japaneaidd furoshiki  
  3. 3. Creu eich cardiau a’ch addurniadau eich hun, ac osgoi’r plastig a’r glitter nad yw’n ailgylchadwy 
  4. 4. Cynllunio’r cinio ’Dolig yn ofalus i leihau gwastraff  
  5. 5. Hepgor y cracyrs!  

Darllen mwy o hanes Mari yma. Beth am rannu dy syniadau am Nadolig Gwyrddach gyda ni ar Facebook, Instagram neu Twitter?