Danfonwch neges atom

Os oes gennych gwestiwn am Gristnogaeth, bywyd, neu eisiau ein gweld yn delio gyda mater penodol, beth am ddanfon neges atom drwy'r ffurflen isod?

Ebostiwch ni neges@llwybrau.org

Ffoniwch ni01248 354 653

Dyddiadur Cysylltu
Chwilio

Gwneud Marc 26 – Gweld yn Glir

gan Emyr James
26Ebr

Gwneud Marc 25 – Dynion Dall

gan Emyr James
26Ebr

Gwneud Marc 24 – Rhyfedd Ffyrdd

gan Emyr James
26Ebr

Gwneud Marc 23 – Gobaith i Bawb

gan Emyr James
26Ebr

Gwneud Marc 22 – Brwnt a Glân

gan Emyr James
26Ebr

Gwneud Marc 21 – Adnabod Crist

gan Emyr James
26Ebr

Gwneud Marc 20 – Bwydo Rhyfeddol

gan Emyr James
26Ebr

Gwneud Marc 19 – Marwolaeth Ioan

gan Emyr James
24Ebr

Gwneud Marc 18 – Gwrthod y Neges

gan Emyr James
23Ebr

Gwneud Marc 17 – Dwy Ferch

gan Emyr James
22Ebr

Gwneud Marc 16 – Nerth Crist

gan Emyr James
21Ebr

Gwneud Marc 15 – Llais y Creawdwr

gan Emyr James
16Ebr

Gwneud Marc 14 – Teyrnas Duw

gan Emyr James
16Ebr

Gwneud Marc 13 – Cyfrifoldebau’r Ffydd

gan Emyr James
16Ebr

Gwneud Marc 12 – Dameg yr Heuwr

gan Emyr James
16Ebr

Gwneud Marc 11 – Teulu Crist

gan Emyr James
15Ebr

Gwneud Marc 10 – Darparu at y Galw

gan Emyr James
14Ebr

Gwneud Marc 9 – Meistr y Saboth

gan Emyr James
09Ebr

Gwneud Marc 8 – Cyfamod Newydd

gan Emyr James
09Ebr

Gwneud Marc 7 – Ffrind Pechadur

gan Emyr James
09Ebr

Gwneud Marc 6 – Maddau Pechodau

gan Emyr James
09Ebr

Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

gan Emyr James
08Ebr
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Gwneud Marc 4 – Pregethu a Iacháu

gan Emyr James
07Ebr
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Gwneud Marc 3 – Awdurdod Crist

gan Emyr James
06Ebr
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Gwneud Marc 2 – Dechrau’r Gwaith

gan Emyr James
04Ebr
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Gwneud Marc – Cyfle i ddarllen efengyl Marc gyda’ch ffrindiau

gan Emyr James
03Ebr
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Gwneud Marc 1 – Y Brenin

gan Emyr James
03Ebr