Danfonwch neges atom

Os oes gennych gwestiwn am Gristnogaeth, bywyd, neu eisiau ein gweld yn delio gyda mater penodol, beth am ddanfon neges atom drwy'r ffurflen isod?

Ebostiwch ni neges@llwybrau.org

Ffoniwch ni01248 354 653

Dyddiadur Cysylltu
Chwilio

Gwneud Marc

Gwneud Marc 55 – Atgyfodiad Gogoneddus

gan Emyr James
01Meh

Gwneud Marc

Gwneud Marc 54 – Dioddefiadau Crist

gan Emyr James
01Meh

Gwneud Marc

Gwneud Marc 53 – Y Brenin ar Groes

gan Emyr James
01Meh

Gwneud Marc

Gwneud Marc 52 – Y Dieuog a’r Euog

gan Emyr James
01Meh

Gwneud Marc

Gwneud Marc 51 – Dewrder a Llwfrdra

gan Emyr James
01Meh

Gwneud Marc

Gwneud Marc 50 – Bradychu a Gadael

gan Emyr James
29Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 49 – Profion yn dod

gan Emyr James
29Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 48 – Dathlu’r Pasg

gan Emyr James
28Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 47 – Haelioni ac Ariangarwch

gan Emyr James
27Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 46 – Diwedd Amser

gan Emyr James
26Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 45 – Dinistr y Deml

gan Emyr James
20Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 44 – Rhagrith a Rhoi

gan Emyr James
20Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 43 – Mab Dafydd

gan Emyr James
20Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 42 – Gwir Addoliad

gan Emyr James
20Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 41 – Yr Atgyfodiad

gan Emyr James
20Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 40 – Talu Dyled

gan Emyr James
15Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 39 – Colli Etifeddiaeth

gan Emyr James
15Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 38 – Amser Heb Ddod

gan Emyr James
15Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 37 – Diffyg Ffrwyth

gan Emyr James
15Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 36 – Croesawu’r Brenin

gan Emyr James
14Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 35 – Galw ar Iesu

gan Emyr James
13Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 34 – Gostyngeiddrwydd a Balchder (2)

gan Emyr James
12Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 33 – Aberth a Gwobr

gan Emyr James
11Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 32 – Croesawu Plant

gan Emyr James
06Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 31 – Difrifoldeb Priodas

gan Emyr James
06Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 30 – Gweision Gwahanol

gan Emyr James
06Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 29 – Gostyngeiddrwydd a Balchder (1)

gan Emyr James
06Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 28 – Pwysicrwydd Ffydd

gan Emyr James
05Mai

Gwneud Marc

Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

gan Emyr James
04Mai
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 26 – Gweld yn Glir

gan Emyr James
26Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 25 – Dynion Dall

gan Emyr James
26Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 24 – Rhyfedd Ffyrdd

gan Emyr James
26Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 23 – Gobaith i Bawb

gan Emyr James
26Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 22 – Brwnt a Glân

gan Emyr James
26Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 21 – Adnabod Crist

gan Emyr James
26Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 20 – Bwydo Rhyfeddol

gan Emyr James
26Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 19 – Marwolaeth Ioan

gan Emyr James
24Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 18 – Gwrthod y Neges

gan Emyr James
23Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 17 – Dwy Ferch

gan Emyr James
22Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 16 – Nerth Crist

gan Emyr James
21Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 15 – Llais y Creawdwr

gan Emyr James
16Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 14 – Teyrnas Duw

gan Emyr James
16Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 13 – Cyfrifoldebau’r Ffydd

gan Emyr James
16Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 12 – Dameg yr Heuwr

gan Emyr James
16Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 11 – Teulu Crist

gan Emyr James
15Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 10 – Darparu at y Galw

gan Emyr James
14Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 9 – Meistr y Saboth

gan Emyr James
09Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 8 – Cyfamod Newydd

gan Emyr James
09Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 7 – Ffrind Pechadur

gan Emyr James
09Ebr
Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

Gwneud Marc

Gwneud Marc 6 – Maddau Pechodau

gan Emyr James
09Ebr

Gwneud Marc

Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

gan Emyr James
08Ebr
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Gwneud Marc

Gwneud Marc 4 – Pregethu a Iacháu

gan Emyr James
07Ebr
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Gwneud Marc

Gwneud Marc 3 – Awdurdod Crist

gan Emyr James
06Ebr
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Gwneud Marc

Gwneud Marc 2 – Dechrau’r Gwaith

gan Emyr James
04Ebr
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Gwneud Marc

Gwneud Marc 1 – Y Brenin

gan Emyr James
03Ebr
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Esboniadau

Arfogaeth Duw: Gair Duw

gan Rhys Havard
09Ion
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Esboniadau

Arfogaeth Duw: Iachawdwriaeth

gan Rhys Havard
09Ion
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Esboniadau

Arfogaeth Duw: Ffydd

gan Rhys Havard
09Ion
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Esboniadau

Arfogaeth Duw: Efengyl

gan Rhys Havard
09Ion
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Esboniadau

Arfogaeth Duw: Cyfiawnder

gan Rhys Havard
08Ion
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Esboniadau

Arfogaeth Duw: Gwirionedd

gan Rhys Havard
07Ion
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Esboniadau

Arfogaeth Duw

gan Rhys Havard
07Ion
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Cynllun Darllen

Llythyrau Ioan – Dechrau Newydd

gan Steffan Job
29
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Themâu

Beth yw’r Nadolig?

gan Andrew Settatree
20
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Cynllun Darllen

Adfent 2019

gan Gwilym Tudur
29Tach
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Cynllun Darllen

Adnabod Iesu, Adnabod Duw

gan Gwyon Jenkins
02Hyd
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Cynllun Darllen

Cwrdd â Iesu

gan Emyr James
17
Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

Cynllun Darllen

Perthynas

gan Debs Job
31

Cynllun Darllen

Genesis 1-11

01
Genesis 1-11

Cynllun Darllen

Dyfalbarhau

01
Genesis 1-11

Themâu

Dydd Gwener y Groglith

gan Steffan Job
19Ebr
Genesis 1-11

Esboniadau

Mini Gwersyll Sesiwn 1

gan Aron Treharne
12Ebr
Genesis 1-11

Cynllun Darllen

Pasg 2019

gan Gwilym Tudur
01Ebr

Esboniadau

Salm 1 – Bod yn Hapus

gan Debs Job
01Ion
Salm 1 – Bod yn Hapus

Themâu

Cymeriadau’r Geni

gan Cath Jones
18
Salm 1 – Bod yn Hapus

Cynllun Darllen

Cynllun Darllen Caneuon y Nadolig

gan Bethan Perry
01

Cynllun Darllen

Cynllun Darllen Gweddi

06Meh
Cynllun Darllen Gweddi

Cynllun Darllen

Cynllun Darllen Tröedigaeth

30Ebr
Cynllun Darllen Gweddi

Cynllun Darllen

Cynllun Darllen y Pasg

28Chwe
Cynllun Darllen Gweddi

Cynllun Darllen

Cynllun Darllen Pwy yw’r Cristion?

31Ion
Cynllun Darllen Gweddi

Cynllun Darllen

Cynllun Darllen Addewidion Duw

30
Cynllun Darllen Gweddi

Cynllun Darllen

Cynllun Darllen y Nadolig

30Tach
Cynllun Darllen Gweddi

Cynllun Darllen

Cynllun Darllen Pobl Annisgwyl yn y Beibl

01Tach
Cynllun Darllen Gweddi

Cynllun Darllen

Cynllun Darllen Efengyl Marc

28
Cynllun Darllen Gweddi

Themâu

Derbyniol

gan John Treharne
02
Cynllun Darllen Gweddi

Esboniadau

Y Mab Afradlon

gan Steffan Job
01
Cynllun Darllen Gweddi

Cynllun Darllen

Cynllun darllen y Salmau

22

Darllen a Deall y Beibl

Darllen y Beibl

gan Heledd Job
26